Få et tilbud

Vi er her for din skyld og elsker udfordringer. Vi er altid friske på at give dig rådgivning og et godt tilbud på din næste tryksag.

 • FÅ ET TILBUD

 • For at hjælpe dig bedst muligt vil vi gerne vide : Oplag/antal; Papir type; Omslag; Farver (cmyk – pantone); Sideantal
 • DINE OPLYSNINGER

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Luk tilbud ønsket

Miljøpolitik

Vi er meget bevidste om vores samfunds- og miljømæssige påvirkninger. Dette har udmøntet sig i formulering af en miljøpolitik:

Vi har med vores miljøarbejde tilstræbt, at vi:

 • producerer vores produkter under hensyntagen til produktionens mindst mulige belastning på miljøet, hvilket synliggøres i vores mulighed for at tilbyde vores kunder produktion af miljømærkede tryksager.
 • rådgiver vores kunder om virksomhedens miljømæssige forhold, hvad enten det drejer sig om de generelle miljøhold eller forhold relateret til den enkelte tryksag, herunder muligheden for produktion af miljømærkede tryksager. Vi tilbyder vores kunder klimaberegning samt CO2 neutraliserede tryksager.
 • vurderer vores leverandører og underleverandører miljømæssigt, hvorved det sikres, at vi kun anvender leverandører og underleverandører, der opfylder relevante miljø- og kvalitetsmæssige krav fastsat af os.
 • vurderer nyt produktionsudstyr og nye produkter, inden dette tages i anvendelse, under hensyntagen til anvendelsen af den mindst forurenende teknologi, der er på markedet, vores licens til Svanemærket og FSC®-certificering
 • samarbejder med myndigheder og andre interesseparter om miljømæssige forhold, så vi sikrer, at vi til stadighed forebygger forurening, overholder gældende lovgivning og krav til svanemærkede produktioner, samt er på forkant med udviklingen i branchen og i samfundet generelt.
 • reducerer vores miljøbelastning løbende ved at igangsætte miljøforbedrende tiltag under hensyntagen til vores produktion, samt vores produkters kvalitet.
 • For at sikre, at forbedringer på miljøområdet nås, opstiller vi mål og vurderer disse med faste tidsintervaller.
 • inddrager alle medarbejdere i miljøarbejdet, så alle bidrager til, at virksomheden som helhed og medarbejderne til enhver tid efterlever denne miljøpolitik.
 • udleverer materiale om vores miljøforhold, herunder denne miljøpolitik, ved enhver henvendelse og ønske herom fra eksterne interesseparter.

Vi har dokumenteret vores miljøholdning yderligere ved at have en licens til Svanemærket, licens nr. 5041 0826, og en FSC®-certificering med licenskoden FSC® C010493.
Vi arbejder i øjeblikket på at udvide vore miljøtiltag med en klimacertificering, hvor vi vil anvende Grafisk Arbejdsgiverforenings klimaberegner, ClimateCalc, til opstilling af klimaregnskab samt beregning af klimapåvirkningerne for den enkelte tryksagsproduktion.

Vi arbejder løbende på at reducere den tilbageværende miljøbelastning, ved yderligere at begrænse forbruget at råvarer og hjælpemidler, som kemikalier, vand og energi.
Vi foretager løbende miljøvurdering af nye råvarer og hjælpematerialer, samt ny teknologi, før ibrugtagning.

Vi har i trykkeriet foretaget forskellige tiltag til reduktion af vores miljøpåvirkninger.
Over 95% af vores farveforbrug er vegetabilske farver, der er produceret på planteolier. Vi har på vores trykmaskiner installeret automatisk overførsel af trykfarver til trykmaskinen, hvor farven presses ud af de farvepatroner, som vi modtager farverne i. Dette betyder, at vores farvespild er reduceret væsentligt i forhold til tidligere, hvor trykkerne selv håndterede overførsel af farver fra farvebøtter til farvekasserne i trykmaskinen.

På energisiden har vi foretaget en gennemgribende kortlægning af vores energiforbrug. Dette har resulteret i forskellige tiltag som f.eks. frekvensstyrede kompressorer, så strømforbruget til trykluft minimeres. Vores ventilation er tilsluttet produktionsudstyret, så ventilationen kun er i drift, når produktionen kører. Samtidig har vi installeret tænd-sluk anordninger i vores belysning, så lyset forskellige steder i virksomheden tændes og slukkes automatisk ved bevægelse i rummet.

Vi har gennemført en arbejdspladsvurdering, som foreligger skriftligt, hvor medarbejderne har deltaget aktivt i kortlægning af de interne arbejdsmiljøforhold samt opstilling af handlingsplaner for forbedring af arbejdsmiljøet.