Clausen Grafisk - trykkeri, Odense, webdesign, layout, grafisk produktion, tegnestue, clausen, reklamebureau, offsettryk, billedbehandling, webløsninger, design, rentegning, art direction
webpage

Clausen Kompetencer Cases Kontakt

Miljøpolitik

Hos Clausen Grafisk ApS har vi prioriteret miljøet og vore produkters kvalitet som nogle af vore indsatsområder. Det betyder, at hensynet til miljøet og produkternes kvalitet varetages gennem hele fremstillingsprocessen af vore produkter fra design til den færdige tryksag ligger parat til afsendelse til kunden.

 

Vores miljøarbejde er dokumenteret i form af følgende certificeringer:

– Licens til Svanemærket med licens nr. 5041-0513

FSC® certificering med licenskode: FSC-C134688

– Tilslutning til Grafisk CSR kodeks. Vis som PDF.

 

Vi har med vores miljøarbejde tilstræbt, at vi:

  • producerer vore produkter under hensyntagen til produktionens mindst mulige belastning på miljøet, hvilket synliggøres i vores mulighed for at tilbyde vore kunder produktion af miljømærkede tryksager. Endvidere sikres vore produkters kvalitet ved intern kontrol gennem hele produktionsprocessen.
  • rådgiver vore kunder om virksomhedens miljømæssige forhold, hvad enten det drejer sig om de generelle miljøhold eller forhold relateret til den enkelte tryksag, herunder muligheden for produktion af miljømærkede tryksager.
  • vurderer vore leverandører og underleverandører miljømæssigt, hvorved det sikres, at vi kun anvender leverandører og underleverandører, der opfylder relevante miljø- og kvalitetsmæssige krav fastsat af os.
  • vurderer nyt produktionsudstyr og nye produkter, inden dette tages i anvendelse, under hensyntagen til anvendelsen af den mindst forurenende teknologi, der er på markedet, vor licens til Svanemærket og FSC®-certificering
  • samarbejder med myndigheder og andre interesseparter om miljømæssige forhold, så vi sikrer, at vi til stadighed forebygger forurening, overholder gældende lovgivning og krav til svanemærkede produktioner, samt er på forkant med udviklingen i branchen og i samfundet generelt.
  • reducerer vor miljøbelastning løbende ved at igangsætte miljøforbedrende tiltag under hensyntagen til vor produktion og økonomiske situation samt vore produkters kvalitet. For at sikre, at forbedringer på miljøområdet nås, opstiller vi mål og vurderer disse med faste tidsintervaller.
  • inddrager alle medarbejdere i miljøarbejdet, så alle bidrager til, at virksomheden som helhed og medarbejderne til enhver tid efterlever denne miljøpolitik.
  • udleverer materiale om vore miljøforhold, herunder denne miljøpolitik, ved enhver henvendelse og ønske herom fra eksterne interesseparter.


nyeste_cases

vaelg_omraade

kontakt_os

Ønsker du at høre mere om dine muligheder?

Så kontakt os ganske uforpligtende - hop direkte ind på kontakt siden - eller ring på nedenstående.

hr288.png

Administration: +45 66 11 30 34
E-mail: Send e-mail


hr288.png



hr892.png

CLAUSEN GRAFISK APS · CIKORIEVEJ 20 · 5220 ODENSE SØ · TLF 66113034 · FAX 66116534  · KONTAKT@CLAUSENGRAFISK.DK
COPYRIGHT 2015